نویسنده : فرزاد سلیمی فر Farzad Salimifar - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۸
 

بنام خدا

 

نمرات درس خواندن و درک مفاهیم 2 (استاد منیعاتی)به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید


891111......16

892202......12/75

892206......12

892212......13/75

892213......غایب

896102......12

896107......14

896118......غایب

896122......13

896124......13

896127......16/5

901101......15/5

901102......15

901103......15

901105......16

901108......18/5

901109......16/5

901110......16/25

901112......13

901113......13

901118......15/5

901119......14/5

901120......16/25

901122......13/5

901123......15/5

901601......15

901602......18/25

901603......13

901604......14

901605......14/75

901606......10/25

901608......14/75

901609......16

901610......16

901611......16/5

901612......18/75

901614......16

901615......17

901616......19/25

901617......15/5

901618......17/75

901619......15

901621......14/75

901622......14

901624......13

901625......15

901626......17

901627......15

901629......18/5

901630......15/75

901632......16/5

901633......17

906110......18/5

9099768......16/25

9099769......14/75

9099913......15/25

9099941......11/5