نویسنده : فرزاد سلیمی فر Farzad Salimifar - ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٤
 

کتاب های مورد نیاز یک مترجم که بنابر حوزه کاری خود استفاده می کند.اگر کتب دیگری می شناسید حتما در قسمت نظرات مطرح کنید.
فارسی به فارسی
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات
1- لغت نامه دهخدا + امثال و حکم علامه دهخدا لغت نامه
2- فرهنگ فارسی امروز غلامحسین افشار و همکاران فرهنگ معاصر ویرایش جدید
3- کتاب کوچه( ۱۲ جلد تاکنو ن) احمد شاملو انتشارات مازیار
4- فرهنگ فارسی عامیانه ۲ جلد ابوالحسن نجفی انتشارات نیلوفر ۱۳۷۸
5- فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد فارسی فرج الله خداپرستی دانشنامه فارس ۱۳۷۶
6- فرهنگ بزرگ سخن ۱، ۲ و ۸ جلدی حسن انوری و همکاران انتشارات سخن ۱۳۸۱


فارسی به انگلیسی (عمومی )
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات
1- فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی دکتر عباس و دکتر منوچهر آریانپور امیر کبیر ۱۳۵۵
2- فرهنگ حییم ویراست جدید سلیمان حییم فرهنگ معاصر
3- فرهنگ پیشرو آریانپور ۱/۴ جلدی دکتر منوچهر آریانپور کاشانی ۱۳۸۲
4- فرهنگ کیمیا کریم امامی فرهنگ معاصر ۱۳۸۵


انگلیسی به فارسی (عمومی )
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات
1- فرهنگ ۶ جلدی پیشرو آریانپور دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ۱۳۷۶
2- فرهنگ هزاره ۱/۲جلدی دکترعلی محمد حق شناس فرهنگ معاصر ۱۳۸۰
3- فرهنگ معاصر (یک جلدی ) / فرهنگ پویا (دوجلد ی) دکتر محمد رضا باطنی و دستیاران فرهنگ معاصر ویراست سوم ۱۳۸۵
4- فرهنگ انگلیسی - انگلیسی - فارسی محمد رضا جعفری نشر نو – فاخته ۱۳۷۶


دو زبانه تخصصی مترجمان
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات
1- واژه نامه ویراستاران محمد رضا محمدی فر وزارت فرهنگ و ارشاد ۱۳۷۷
2- فرهنگ مترجم غلامحسین صدری افشار و همکاران انتشارات نیلوفر ۱۳۷۳


شیوه نامه ها و راهنماهای نگارش
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات
1- راهنمای آماده ساختن کتاب میرشمس الدین ادیب سلطانی ویراست سوم انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۱
2- غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی نشر دانشگاهی ویراست دهم ۱۳۸۱
3- شیوه نامه ویرایش( ۷ جلد ) محمد رضا محمدی فر وزارت فرهنگ و ارشاد ۱۳۸۱
4- شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی ماندانا صدیق بهزادی نشر دانشگاهی / فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۱
5- دستور خط فارسی   فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۱
6- تبیین و تدوین قواعد املای فارسی رحیم رضا زاده ملک گلاب ۱۳۸۰
7- واژه های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی : واژه های عمومی - ۱ گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶ ویرایش دوم ۱۳۷۸
8- واژه های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی : واژه های عمومی - ۲ گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۷
9- فرهنگ و اژ ه های مصوب فرهنگستان دفتر های اول تا چهارم گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
10- شیوه های لغت سازی و اصطلاح یابی در رشته های علمی ( همراه با نقد کامل لغات ساخته شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسی) امید مجد نشر امید مجد ۱۳۸۴
11- شیوه نامه ایران : راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی سیروس علیدوستی، فخرالسادات محمدی، حمید کشاورز و محمد ابویی اردکان وزارت فرهنگ، آموزش عالی و فناوری+ پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
12- فرهنگ درست نویسی سخن یوسف عالی عباس آباد انتشارات سخن ۱۳۸۵


فرهنگ های تخصصی / واژه نامه ها
1- فرهنگ غرغریون   جاناتان گرین، ترجمه محمد علی مختاری اردکانی نشر و یستار ۱۳۸۰
2- لغات و اصطلاحات سیاسی انگلیسی به فارسی دکتر نوروزی خیابانی ویراست دوم نشر نی ۱۳۸۴
3- اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی (۲ جلد ) فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی به سرپرستی بهاء الدین خرمشاهی آستان قدس ۱۳۷۲
4- واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی   حسن هاشمی میناباد نشر فهرستگان ۱۳۷۹
5- فرهنگ اقتصادی   دکتر منوچهر فرهنگ چاپ هشتم نشر پیکان ۱۳۷۹
6- فرهنگ مصور نمادهای سنتی   کوپر جین، ترجمه ملیحه کرباسیان انتشارات فرشاد ۱۳۷۹
7- واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته انگلیسی به فارسی به انگلیسی دکتر محمد نقی براهنی و دیگران فرهنگ معاصر ۱۳۷۸
8- فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی مسعود الظفر صمیمی کیا، فروز آذر فرهندی زاده دشتستان ۱۳۷۷
9- فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی بهمن کشاورز چاپ ششم، امیرکبیر ۱۳۷۶
10- فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی   دکتر محمد جعفر یاحقی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۹
11- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی آکسفورد ترجمه دکتر پرویز بیرجندی و دیگران چاپ سوم، قومس ۱۳۷۶
12- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی محمد تقی فرامرزی چاپ سوم، یاسمن ۱۳۷۵
13- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی امریکایی انگلیسی به فار سی شاپور اردشیرجی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۵
14- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به انگلیسی دکتر سید علی اکبر میر حسینی خانه زبان ۱۳۷۴
15- فرهنگ جامع اصطلاحات انگلیسی به فارسی دکتر سید علی اکبر میر حسینی / آتوسا طوسی نشر آتیه ۱۳۷۹
16- فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی علیرضا رمضانی / امیر کاردان پور تهرانی وزارت فرهنگ و ارشاد ۱۳۷۸
17- فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی سیف غفاری انتشارات پیکان ۱۳۷۶
18- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات کاربردی انگلیسی به فارسی دکتر اسد الله نوروزی انتشارات حق شناس ۱۳۷۷
19- فر هنگ اصطلاحات آمریکایی انگلیسی به فارسی دکتر پیمان متین مبتکران ۱۳۷۷
20- فرهنگ علوم سیاسی ومطبوعاتی فارسی به انگلیسی محمد حسین نورالهی رهنما ۱۳۷۷
21- واژه نامه زبانشناسی   همادخت همایون پژوهشگاه ۱۳۷۱
22- واژه های زبانزد پزشکی   دکتر مسلم بهادری تیمور ز اده ۱۳۷۴
23- واژگان علوم انسانی انگلیسی به فارسی امان الله صفوی نشر کلمه ۱۳۷۵
24- فرهنگ علوم انسانی انگلیسی به فارسی داریوش آشوری ویراست دوم، نشر مرکز ۱۳۸۴
25- فرهنگ نگاره ای نهادها در هنر شرق و غرب جیمز هال ترجمه رقیه بهزادی فرهنگ معاصر ۱۳۸۰
26- فرهنگ کامل نامه نگاری و بازرگانی   احمد حسین مدیری چاپ هفتم، امیر کبیر ۱۳۸۰
27- فرهنگ اصطلاحات فنی   صدری افشار و دیگران انتشارات نیلوفر
28- فرهنگ اصطلاحات فنی و مهندسی   دکتر فلاحی مقیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
29- فرهنگ فنی   Mc Graw Hill  
30- فرهنگ پزشکی دورلند     چاپ یاد واره
31- فرهنگ پزشکی دورلند     چاپ طوطیا
32- فرهنگ جامع علوم و صنایع شیلاتی انگلیسی به فارسی مهندس کاظمی، مجلسی، بهمنی بنفام ۱۳۸۰
33- فرهنگ لغات زبان مخفی   دکتر مهدی سمایی نشر مرکز ۱۳۸۲
34- فرهنگ تلفظ نام های خاص تاریخی جغرافیایی   فریبر ز مجیدی فرهنگ معاصر ۱۳۸۱
35- فرهنگ اصطلاحات بازرگانی و اداری انگلیسی - فارسی احمد ناهیدی مژده زمستان ۱۳۷۴
36- فرهنگ بازرگانی انگلیسی - فارسی محمد راسترو چاپ دوم، امیرکبیر ۱۳۸۰
37- فرهنگ معارف فارسی - انگلیسی فرج الله خداپرستی فرهنگ معاصر ۱۳۸۵
38- فرهنگ فارسی اعلام   غلامحسین صدری افشار و همکاران فرهنگ معاصر ۱۳۸۳
39- فرهنگ اعلام کتاب مقدس   امیر جلال الدین اعلم نشر دانشگاهی ۱۳۶۷
40- فرهنگنامه موضوعی توصیفی علوم انسانی جلد اول: گفتمان شناسی، جامعه /روان دکتر رضا نیلی پور، دکتر لطف الله یارمحمدی فرهنگستان علوم و فرزانه مهر ۱۳۸۱
41- فرهنگ ضرب المثل آکسفورد انگلیسی -فارسی جان سیمسون، ترجمه بهمن گرجیان و شیوا مولونیا انتشارات خالدین ۱۳۷۸
42- فرهنگ املایی خط فارسی   دکتر علی اشرف صادقی و زهرا زندی مقدم فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۵


فصلنامه های تخصصی

1- مترجم - از ۱۳۷۰ سردبیر : دکتر علی خزاعی فر - مشهد
2- مطالعات ترجمه - از بهار ۸۲ مدیر مسئول : دکتر حسین ملانظر - تهران
3- فصلنامه زنده رود - شماره ۲۷ تابستان ۸۲ ویژه ترجمه مدیر مسئول : حسام الدین نبوی نژاد - اصفهان
4- فصلنامه ترجمه - جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه ( تعطیل شده)
5- ماهنامه کارنامه - شماره ۴۴ ویژه ترجمه ادبی مرداد ۱۳۸۳ مدیر مسئول : نگار اسکندرفر - تهران
6- فصلنامه پل فیروزه - شماره ۱۵ بهار ۱۳۸۴ ویژه ترجمه
7- بخارا - شماره ۴۲ خرداد - تیر ۱۳۸۴ ویژه درگذشت کریم امامی
8- بخارا - شماره ۵۰ فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۵ ویژه بزرگداشت رضا سیدحسینی
9- نگاه نو - شماره ۶۹ اردیبهشت ۸۵ ویژه نجف دریابندری
10- درباره ترجمه - به همت دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم و تحقیقات از ۱۳۸۴
11- نامه فرهنگستان – از بهار ۱۳۷۴
12- نشریه دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران
13- فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد اسلامی اراک
14- مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین ( ع ) – شماره های ویژه ادبیات و زبان های خارجی
15- خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
16- جشن کتا ب( انتشارات کاروان ) – از ۱۳۸۲ تا شماره ۲۰ سال ۱۳۸۵ + دوره جدید شماره ۱ بهار ۱۳۸۶
17- نشریه ادبی بایا - دوره پنجم شماره ۴۲ تابستان ۱۳۸۵ بخش ویژه : آن سوی متن - ترجمه
18- پیام مترجمان رسمی - از دی ماه ۸۵ - مدیر مسئول : امیر صادقی بابلان


انگلیسی به انگلیسی تخصصی / نیمه عمومی

1- Dictionary of Allusions, Marriam – Webster 1999
2- Longman Dictionary of Contemporary English, Longman 1998
3- Short Dictionary of Catch Phrases, Rosalind Fergusson, Routledge 1994
4- Random House Dicionary of Americas Popular Proverbs & Sayings, 2000
5- Slang by Paul Dickson, Simon & Schuster Inc. 1998
6- Dictionary of Allusions, Abbas Ali Reza, Tabriz University 1995
7- Oxford Concise Dicionary of Politics, Iain Mclean 1996
8-NTCs Dic of Acranyms & Abbreviations, 1993
9- Oxford Collocations Dictionary for Students of English, 2002
10- Barron's Dictionary of American Idioms, 1995
11- Oxford Concise Dictionary of Politics, 1996
12- A Dictionary of English Affixes & Combining Forms, Mohamad Badie, 2006 Koshamehr


فرهنگ های زبان و تمدن

1- Longman Dictionary of English Language & Culture, 1998 (2nd Edition)
2- An A to Z of British Life Adrian Room Oxford, 1996 ( original )
3- The Oxford Dictionary of New Words, 1991
4- فرهنگ نو واژه های آکسفورد - مترجم : عباس امام ، انتشارات خالدین ۱۳۷۸
5- Oxford Guide to British & American Culture, 2005 ( original )


فرهنگ های اصطلاحات زبانی
1- Longman American Idioms Dictionary, 1999
2- NTC s American Idioms Dictionary, 1991
3- NTC s Dictionary of American Slangs & Colloquial Expressions, 1991
4- Oxford Dictionary of Idiomatic English, 1983
5- Cambridge International Dictionary of Idioms, 1998
6- Random House Dictionary of American s Popular Proverbs & Sayings, 2000


فرهنگ های فعل های گروهی
1- NTC s Dictionary of Phrasal Verbs & other Idiomatic Verbal Phrases, 1993
2- Oxford Dictionary of Phrasal Verbs, 1993
3- LongmanDictionary of Phrasal Verbs, 1998
4- Longman Phrasal Verbs Dictionary, 2000


منبع: گاهنامه درباره ترجمه
حسن حیدری تبریزی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان ( گروه مترجمی زبان انگلیسی)