نویسنده : فرزاد سلیمی فر Farzad Salimifar - ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٧
 

 

دروس تخصصی

درس

استاد

محل امتحان

Reading2

آقای منیعاتی

دانشکده ادبیات-اتاق223

Grammer2

آقای منجزی

دانشکده ادبیات-اتاق220

فنون یادگیری

خانم وحدت

دانشکده ادبیات-اتاق220

 

 

اندیشه اسلامی 2

استاد

گروه

محل امتحان

علیخانی(کلاه کج)

1

دانشکده ادبیات

علیخانی(بلارن)

2

دانشکده ادبیات

بلارن

14-15-16-17-18-19-20-21

دانشکده ادبیات

علیخانی(بخشی)

3

دانشکده ادبیات

بخشی

11-12

دانشکده ادبیات

حیدری(کلاه کج)

10

دانشکده ادبیات

ظریفیان

----

دانشکده علوم تربیتی

حسینی فر

----

دانشکده علوم تربیتی

حسن زاده

----

دانشکده اقتصاد

 

 

 

تاریخ اسلام 

استاد

گروه

محل امتحان

موسویان

1-2-3

دانشکده ادبیات

علیخانی(کلاه کج)

7-10-11

دانشکده ادبیات

علیخانی(موسویان)

8

دانشکده ادبیات

بلارن

6

دانشکده ادبیات

علیخانی(بلارن)

9

دانشکده ادبیات

رضوانی

4-5

دانشکده تربیتی

بابایی

22-23-24-25-15-16

دانشکده تربیتی

بانشی

12-13-14

دانشکده اقتصاد

حسینی

19-20-21-17-18

دانشکده اقتصاد

 

آشنایی با دفاع مقدس

استاد

گروه

محل امتحان

صرامی

1-2-6

راهرو آموزش کشاورزی

سعید فر

3-4

راهرو آموزش کشاورزی

 

ریشه های انقلاب

استاد

گروه

محل امتحان

نریموسی

1-2-3-4-5-6-7-8

دانشکده ادبیات

ارسطو

23-24

دانشکده ادبیات

بانشی

14-15-16

دانشکده علوم تربیتی

یوسفی

17-18-19-20-21-22

دانشکده علوم تربیتی

موسویان

9-10-11

دانشکده اقتصاد

رضوانی

12-13-25-24

دانشکده اقتصاد

 

آیین زندگی

استاد

گروه

محل امتحان

خداوردی

1-2-3-4-5-6-7-8-9-20

دانشکده ادبیات

آل حمید

11-12-13-14

دانشکده علوم تربیتی

 

ترجمه موضوعی نهج البلاغه

استاد

گروه

محل امتحان

ظریفیان

1-2-3

دانشکده اقتصاد

 

ترجمه موضوعی قران

استاد

گروه

محل امتحان

سلمانژاد

11-12-13-8-9-10

دانشکده ادبیات

فاضلی نیا

14-15-16-17

دانشکده ادبیات

بومی

1-2-3

دانشکده علوم تربیتی

البوغبیش

18-19-20-21

دانشکده علوم تربیتی

ترتیفی

4-22

دانشکده اقتصاد

سلطانی

5-6

دانشکده اقتصاد

حسن زاده

7

دانشکده اقتصاد

 

اخلاق اسلامی

استاد

گروه

محل امتحان

آقای----

1-2

دانشکده اقتصاد

کاظمی

-----

دانشکده اقتصاد

صمصامی

-----

دانشکده علوم تربیتی