نویسنده : فرزاد سلیمی فر Farzad Salimifar - ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٦
 

نام درس

کد درس

گروه

واحد

روز

ساعت

استاد

روز امتحان

ساعت امتحان

زبانشناسی2

292230

1

2

چهارشنبه

12-10

ولیدی

17/10

10-8

درآمدی بر ادبیات 2

292217

1

2

یکشنبه

10-8

لویمی

17/10

12-10

بیان شفاهی2

292221

1

2

دوشنبه

18-16

امام

 

 

آواشناسی

292201

1

2

یکشنبه

12-10

جان نژاد

23/10

12-10

ترجمه شفاهی1-زوج

292290

1

2

چهارشنبه

10-8

شوشتری

 

 

ترجمه شفاهی1-فرد

292290

2

2

چهارشنبه

10-8

وحدت

 

 

ترجمه پیشرفته1

29293

1

2

دوشنبه

16-14

امام

24/10

10-8

ساخت زبان فارسی

2220322

1

2

سه شنبه

18-16

جان نژاد

25/10

10-8

اساتید در روز23شهریور در دانشکده حضور خواهند داشت