نویسنده : فرزاد سلیمی فر Farzad Salimifar - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٠
 

جدول زمانی انتخاب واحد:  

ورودی های 88 و ماقبل                     یکشنبه 17/6/92

ورودی های 89                                دوشنبه18/6/92

ورودی های 90                                سه شنبه19/6/92

ورودی های 91                                چهارشنبه20/6/92 

 

جدول زمانی حذف و اضافه:

 

ورودی های 88 و ماقبل                     یکشنبه 7/7/92

ورودی های 89                                دوشنبه8/7/92

ورودی های 90                                سه شنبه9/7/92

ورودی های 91                                چهارشنبه10/7/92 

 

تاریخ شروع ترم پائیز92 روز 23 شهریور1392می باشد.