نویسنده : فرزاد سلیمی فر Farzad Salimifar - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٩
 

به درخواست یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ ،جدول دروس 8 ترمه ی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز به شرح زیر اعلام می شود:

 

***توجه داشته باشید احتمال تغییر در برنامه از جانب آموزش دانشکده وجود دارد.*** 

***دروس عمومی به انتخاب دانشجوست و نام بردن از هر درس عمومی در این جدول فقط ارزش پیشنهاد از سوی آموزش دانشکده را دارد***

 

 ترم اول:

 


خواندن و درک مفاهیم 1

دستور و نگارش1

گفت و شنود1

فارسی عمومی

تربیت بدنی 1

 

ترم دوم:

 

خواندن و درک مفاهیم 2

دستور و نگارش2

گفت و شنود 2

فنون یادگیری زبان

تربیت بدنی2

اندیشه اسلامی 1

 

ترم سوم:

 

خواندن و درک مفاهیم 3

نگارش پیشرفته

نمونه های نثر ساده

اصول و روش ترجمه

نمونه های شعر ساده

اندیشه اسلامی 2

تنظیم خانواده

 

ترم چهارم:

 

کلیات زبانشناسی1

ترجمه متون ساده

نامه نگاری

آشنایی با ادبیات معاصر

خواندن متون مطبوعاتی

بیان شفاهی داستان1

درآمدی بر ادبیات1

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان

نگارش فارسی

 

ترم پنجم:

 

کلیات زبانشناسی2

درآمدی بر ادبیات 2

بیان شفاهی داستان 2

ترجمه شفاهی1

مقاله نویسی

ساخت زبان فارسی

ترجمه پیشرفته1

آواشناسی

اخلاق اسلامی(آئین زندگی)

 

ترم ششم:

 

بررسی مقابله ای ساخت جمله

اصول و مبانی نظری

روش تدریس زبان خارجی

ترجمه نوار و فیلم

واژه شناسی

ترجمه پیشرفته 2

انقلاب اسلامی ایران(آشنایی با قانون اساسی)

 

ترم هفتم:

 

اصول و روش تحقیق1

ترجمه انفرادی

ترجمه متون مطبوعاتی1

ترجمه مکاتبات و اسناد1

ترجمه شفاهی 2

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1

آزمون سازی

ترجمه متون ادبی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام(تاریخ امامت)

 

ترم هشتم:

 

اصول و روش تحقیق2

ترجمه انفرادی2

ترجمه متون اقتصادی

ترجمه شفاهی2

ترجمه متون مطبوعاتی2

ترجمه مکاتبات و اسناد2

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2

ترجمه متون سیاسی

تفسیر موضوعی قرآن(تفسیر موضوعی نهج البلاغه)